יום ראשון, 1 בינואר 2012

קליגרפיה ביטחונית.
בלוגי בן שנה בזמן זה רשמתי על הקרח שירבוטים 
     מתכלים של הוויתנו המתהפכת.
   
 

פרסום ראשון לשנת 2012 מוקדש לשירת חיילנו שירת הלוחמים ההולכים בלילות ללא שינה